Pază umană – consultanță de securitate

Agenții noștri de pază sunt testați și instruiți periodic atât pentru îndeplinirea serviciului de pază, cât și pentru respectarea normelor de calitate și securitate în muncă. Sunt dotați cu tot echipamentul necesar pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu în cele mai bune condiții (echipament distinctiv și de protecție, tomfa, spray iritant-lacrimogen, telefon de serviciu, stație emisie-recepție, lanternă). Au carnete de instructaj periodic, completate la zi cu informații despre  sănătatea în muncă și situațiile de urgență.

Scopul acţiunii agenţilor de pază și al sistemului de securitate integrat este suprimarea evenimentelor cauzate de o pătrundere frauduloasă, furt sau chiar atac terorist.

Cunoaşterea în detaliu a obiectivului şi stabilirea fiecărei mișcări a agenţilor de pază va determina o acţiune unitară de prindere şi imobilizare a infractorilor.

De asemenea, în cazul oricărei modificări survenite în cadrul obiectivului sau a dispozitivului de pază, care ar putea influenţa desfăşurarea acţiunilor agentilor, se va impune modificarea conceptului de desfășurare a acțiunilor operative.

 Vom stabili gradul de risc al obiectivului ţinând cont de factorii care-l influenţează:

 • creşterea traficului de persoane în obiectiv sau în zona din jurul acestuia
 • executarea unor lucrări în obiectiv la care participă personal din afara societății
 • executarea unor transporturi speciale
 • apariţia unor stări conflictuale
 • întreruperi în sistemul de alimentare cu energie electrică
 • producerea unor calamităţi naturale, pătrundere frauduloasă sau atac terorist


În funcţie de perioadele de timp în care riscul producerii unor infracţiuni poate creşte (activitate intensă în obiectiv în preajma sărbătorilor, activități de construcție în obiectiv etc.), se vor dispune măsuri de contracarare a acestora, prin prezenţa în zona obiectivului a echipei mobile de intervenţie. La stabilirea variantelor de acţiune a agenţilor de pază se va avea în vedere caracterul preventiv al acestora.

Vom monta un sistem video care să asigure intrarea în obiectiv și transmiterea imaginilor online în timp real în dispeceratul NEW AKORD SECURITY, sau, dacă există deja un sistem de supraveghere video în obiectiv, îl putem monitoriza 24/24 fără costuri suplimentare.

Verificarea se face prin următoarele metode:

 • agenții de securitate vor beneficia de o listă întocmită în prealabil de către reprezentanții beneficiarului cu furnizorii și angajații proprii.
 • verificarea actelor de identitate ale persoanelor, respectiv buletinul de identitate (C.I.), care, dacă specificul situației din obiectiv o impune, se va efectua strict în aria de acoperire a sistemului video.
 • verificarea unor documente oficiale prevăzute cu fotografie ca: legitimația de serviciu, badge de acces, etc.
 • stabilirea datelor de identitate ale persoanei (nume, prenume, domiciliu, reședință, loc de muncă).
 • Păstrarea legăturii permanente prin mijloace tehnice – stație de emisie-recepție sau telefon – cu reprezentantul Beneficiarului, cu privire la accesul furnizorilor în obiectiv.
 • Trecerea datelor într-un registru special de control acces persoane.
 • În cazuri excepționale și în funcție de solicitări, se va proceda la control corporal și al îmbrăcăminții.


NB – dacă nu există o încăpere specială destinată acestui scop, legislația nu permite acest fel de control.

Metodele folosite – și pe care le considerăm optime pentru nivelul de risc al obiectivului –  sunt:

 • Detectarea armelor la purtător respectiv al metalelor, cu ajutorul aparatelor portabile. Se vor controla în acest fel numai persoanele ce ridică suspiciuni prin modul de comportament, limbaj sau îmbrăcăminte.
 • Inspecţia – prin analiza autovehiculelor cu ajutorul unor instrumente optice. Verificarea amănunțită a habitaclului autovehiculului, a motorului și a materialelor transportate, inclusiv a devizului obligatoriu de însoțire a mărfii acolo unde este cazul, lucru ce se va efectua strict în aria de acoperire a sistemului video.


În situaţii deosebite, cum ar fi tentativa de pătrundere în forţă, atacul armat, vandalismul, sau incendiile, exploziile, inundaţiile sau alte calamităţi, agenţii de pază acționează potrivit consemnului stabilit în Planul de Pază al obiectivului. Semnalul de alarmare în cazul producerii unui eveniment care pune în pericol securitatea obiectivului este dat de șeful turei de pază  care este în acel moment în exercițiul funcțiunii, prin procedura prevazută în consemnul particular al posturilor.

În situaţii deosebite, cum ar fi tentativa de pătrundere în forţă, vandalismul sau atacul armat, agenţii de pază vor proceda astfel:

 • vor asigura integritatea angajaţilor și a produselor, evitând contactul acestora cu agresorii și vor încerca îndepărtarea sau reţinerea acestora
 • în momentul producerii evenimentului, agentul de pază va anunţa imediat şeful de tură şi dispeceratul, care, la rândul său, va anunţa imediat Dispeceratul NEW AKORD SECURITY pentru alarmarea echipei de intervenţie
 • dacă e necesar, va anunța Sectia de Poliţie, respective serviciile de Ambulanță sau Pompierii, iar la sosirea acestora își va dă concursul pentru restabilirea ordinii şi legalităţii respectiv, după caz, acordarea de ajutor persoanelor afectate de eveniment.

În această situaţie şeful de obiectiv  sau şeful turei de pază acționează astfel:

 • anunță echipa de intervenție și dispeceratul NEW AKORD SECURITY
 • evaluează rapid situația, ținând seama de posibilitatea existenței unei diversiuni în vederea inducerii în eroare asupra locului real ce urmează a fi lovit
 • contactează imediat managerul de securitate al obiectivului şi Directorul de pază, cărora le prezintă pe scurt evaluarea preliminară a situației (locul atacului, efectivele şi dotarea tehnică a atacurilor)
 • contactează rapid: Secţia de Poliţie în raza căreia se află obiectivul; Dispeceratul central al Poliției; Salvarea, în cazul în care există răniţi sau Pompierii, în cazul existenţei unui incendiu
 • foloseşte eficient tehnicile de luptă specifice în vederea contracarării atacului terorist
 • participă la acţiunea operativă a echipei de intervenţie rapidă şi a celorlalte forţe ce intervin în sprijinul obiectivului
 • în momentul acţiunii echipei de intervenţie, are obligaţia de a delimita strict grupul de infractori faţă de persoanele neimplicate în incident
 • semnalează încheierea alarmei, conform indicativelor de alarmare
 • întocmește Raportul de eveniment și consemnează acţiunea desfăşurată în Registrul de evenimente, specificând ora, locul, numărul atacurilor, modul de acţiune şi măsurile întreprinse de către personalul de pază. 

Oferim clienților servicii specializate integrate pentru asigurarea securității evenimentelor.

Personal experimentat, dotat și antrenat corespunzator în gestionarea tuturor nevoilor de securitate, va asigura desfășurarea unui eveniment fără incidente si în deplina siguranță.

Serviciile oferite cuprind: întocmirea planului de securitate al evenimentului, managementul mulțimii, control acces și ticketing, recepție, control trafic și securitate VIP.

Acoperim:

 • EVENIMENTE
 • CORPORATE
 • CONCERTE
 • FESTIVALURI
 • EVENIMENTE
 • SPORTIVE
 • CONFERINȚE

Trimite-ne solicitarea ta