Instalare echipamente de securitate – audit de securitate

INSTALARE DE SISTEME DE SECURITATE

NEW AKORD SECURITY asigură instalări și service pentru sisteme de alarmă și avertizare antiefracție și antiincendiu.

Instalarea unui sistem de alarmă antiefracție este poate cea mai importantă decizie pe care o poți lua pentru siguranța ta și a familiei, imobilului sau afacerii tale.

În general, spargerile imobilelor (intrarea prin efracție în locuințe, spații comerciale, instituționale sau industriale) au loc datorită tratării cu superficialitate a măsurilor de securitate, respectiv a măsurilor de protecție fizică, mecanică și/sau electronică, infractorul găsind de cele mai multe ori o modalitate facilă pentru a-și atinge scopul. 
Îngrijorător este și faptul că cei mai mulți proprietari de imobile, administratori și oameni de afaceri decid să-și instaleze un sistem electronic de protecție antiefracție numai după ce ei înșiși sau vecinii lor au fost victimele unei spargeri sau a unei tentative de intrare prin efracție.

Securitatea bunurilor Dvs. se poate realiza cu costuri relativ mici, prin instalarea unor astfel de sisteme electronice de securitate, care pot detecta și semnala pătrunderea persoanelor nedorite în spațiul protejat.

Acolo unde se dorește detectarea posibililor intruși înainte ca aceștia să pătrundă în spațiul interior, sunt necesare echipamente de detecție perimetrală de exterior. Avertizarea la pătrunderea neautorizată în spațiul protejat se poate face acustic și luminos, prin intermediul sirenelor de avertizare, atât local cât și la distanță, în acest caz sistemul tehnic de alarmă fiind completat cu un comunicator digital GSM-GPRS pentru radio comunicații. Acesta este necesar pentru avertizarea beneficiarului și, totodată, pentru alertarea unei firme specializate de monitorizare și intervenție rapidă.

În componența unui sistem electronic de detecție și alarmare împotriva efracției sunt integrate următoarele echipamente:

 • Centrala de alarmă
  Este echipamentul de bază al sistemului de alarmă antiefracție (care conține placa de bază), ce primește și analizează semnalele de stare transmise de detectorii conectați la aceasta (senzori, detectori optici sau capacitivi IR și/sau MW, bariere IR, contacte magnetice, etc.), analizând și declanșând un semnal electric pentru acționarea perifericelor, a sirenelor de avertizare acustică și luminoasă sau pentru a transmite informații aferente zonelor supravegheate. Centrala memorează și afișează evenimentul corespunzător zonelor sau clădirilor supravegheate.
 • Tastatura de acces
  Interfața de comunicare de tip tastatură cu display LCD sau LED-uri este utilizată pentru comanda sistemului electronic de alarmă antiefracție, pentru armarea și dezarmarea sistemului (pornit/oprit), programarea și vizualizarea informațiilor de stare sau a diverselor automatizări asimilate sistemului.
 • Telecomenzi
  Pot fi utilizate pentru comanda sistemului electronic de alarmă antiefracție, respectiv pentru armarea sau dezarmarea acestuia (pornit/oprit), pentru declanșarea unui semnal de panică în scopul intervenției la obiectiv a firmei de monitorizare si interventie rapida (tip buton de panică) sau pentru alte funcții de acționare a diverselor automatizări asimilate sistemului instalat.
 • Sirene de avertizare
  Pot fi instalate atât în interiorul cât și în exteriorul obiectivului și au rolul de a avertiza local, acustic și luminos, starea de alarmă apărută la obiectivul supravegheat electronic.
 • Acumulatori
  Au rolul de a menține sistemul electronic în stare de funcționare (back-up) în cazul întreruperii accidentale sau intenționate a alimentării obiectivului cu energie electrică.
 • Contacte magnetice
  Sunt de obicei instalate pentru monitorizarea stării ușilor și ferestrelor, respectiv pentru a supraveghea deschiderea și închiderea acestora.
 • Detectori de mișcare
  Sunt folosiți pentru detecția mișcării la pătrunderea în perimetrul supravegheat, pot fi de tip interior sau exterior, cu detecție pasivă IR (infraroșu) și/sau MW (microunde), selectabili cu sau fără imunitate la animale mici.
 • Bariere în infraroșu
  Sunt compuse din două elemente, un emițător și un receptor și sunt folosite în general la exterior pentru a simula o barieră invizibilă de acces în spațiul protejat.
 • Detectori de șoc (vibrații)
  Analizează și detectează unda de șoc sau vibrațiile produse prin lovirea și/sau perforarea ușilor, ferestrelor sau a pereților despărțitori în scopul pătrunderii în obiectiv.
 • Detectori de geam spart
  Analizează în spectru acustic zgomotul produs de lovirea în scopul spargerii suprafețelor vitrate (spargerea geamului ferestrelor și ușilor).
 • Detectori de incendiu
  Pot detecta fumul, temperatura, gazul, monoxidul de carbon, lichide și se aleg în funcție de rolul pentru care se instalează.
 • Comunicator GSM/GPRS
  Are rolul de a transmite la distanță starea și/sau datele furnizate de către centrala de alarmă, atât către beneficiar cât și persoanelor abilitate (dispeceratul de monitorizare și intervenție rapidă).
 • Yala electromagnetică (electromagnet, magnalock)
  Are rolul de a bloca sau debloca electronic accesul în spațiul protejat. Încuietorile pot fi instalate la vedere sau ascuns vederii (model aplicat sau îngropat).
 • Diverse echipamente radio
  Sunt folosite în general în locațiile unde cablarea nu este permisă sau nu mai poate fi executată din considerente estetice, pentru comunicarea fără cabluri de legatură (wireless) a diverselor echipamente electronice (tastaturi, detectori, contacte magnetice, butoane sau pedale de panică, bariere IR și MW, etc.).
 • Modul de extensie și alte echipamente suplimentare
  Sunt folosite pentru a controla sau extinde diverse funcții ale sistemului electronic, pentru extinderea parametrilor de funcționare a centralei de alarmare, a numărului de zone, intrări sau ieșiri, acționare automatizări, etc.

Riscurile producerii unui incendiu trebuie reduse la minimum.

Prin formele sale foarte violente de manifestare, incendiul reprezintă un pericol potențial permanent pentru ființe și pentru valori materiale. Asumarea riscului de incediu este un hazard pentru oricine înțelege potențialul pericol. 

Pericolul producerii unui incendiu este omniprezent, pagubele materiale generate de acesta fiind directe și pe termen lung, iar cel mai important aspect este cel legat de protejarea vieții. Astfel, dacă din punct de vedere material riscul unui incendiu pare pentru anumite persoane mai ușor de asumat, consecințele pierderii de vieți omenești obligă la o abordare serioasă a acestui risc și tocmai de aceea se impun măsuri de prevenire prin montarea unui sistem sigur și eficient de detecție și avertizare a începutului de incendiu.

Dacă pentru locuințe particulare este suficientă conectarea detectorilor de incendiu – sau de fum, temperatură, gaz, inundații –  la centrala de alarmă împotriva efracției, pentru construcțiile mari – spații comerciale, industriale, depozite, clădiri de birouri, bănci sau alte spații aglomerate – este utilă folosirea de sisteme dedicate pentru detecția și semnalarea începutului de incendiu.

În funcție de modul de detecție, destinația și suprafața obiectivului în care se implementează sistemul de avertizare la incendiu, în componența acestuia pot fi integrate următoarele echipamente:

 • Centrala de incendiu
  Poate fi de tip convențional sau adresabilă – se alege și se implementează în funcție de mărimea spațiului ce urmeză a fi protejat.
 • Butoane de declanșare a avertizării începutului de incendiu
  Sunt folosite pentru declanșarea manuală a avertizării începutului de incendiu, respectiv pentru atenționarea persoanelor și a personalului abilitat în scopul evacuării persoanelor, sesizarea echipelor de intervenție abilitate pentru stingerea incendiului.
 • Detectori de fum
  Au rolul de a detecta fumul emis în cadrul arderii diverselor materiale (lemn, hârtie, plastic, etc.) și transmite informațiile centralei de avertizare a incendiului.
 • Detectori de temperatură
  Pot fi instalați individual sau integrați în detectorii de fum și au rolul de a analiza și sesiza creșterea anormală a temperaturii în spațiul supravegheat, respectiv depășirea unui anumit prag de temperatură prestabilit, sau creșterea cu un anumit prag a temperaturii într-o perioadă scurtă de timp, tip gradient.
 • Detectori de gaz și monoxid de carbon
  Monitorizează permanent spațiul supravegheat detectând scurgerile de gaz. Se pot monta pe tavan sau perete, pot detecta numai un anumit tip de gaz sau pot fi combinați (gaz metan, etan, butan, propan și monoxid de carbon).
 • Comunicatoare GSM-GPRS
  Au rolul de a transmite la distanță starea și/sau datele furnizate de către centrala de alarmă antiincendiu, pentru sesizarea persoanelor abilitate;
 • Sirene și indicatoare optice de semnalizare
  Asigură avertizarea locală sonoră și semnalizarea luminoasă a începutului de incendiu.
 • Electromagneți și elemente de blocare
  Acționează deblocarea căilor de acces pentru evacuarea persoanelor sau deschiderea trapelor de desfumare, la comanda electronică a centralei de incendiu.
 • Acumulatori
  Mențin sistemul antiincendiu în stare de funcționare, în cazul deconectării obiectivului de la sursa principală de alimentare cu energie electrică.

Este soluția ideală pentru firmele care doresc controlul angajaților.

Sistemele de control acces pot fi folosite atât pentru a împiedica pătrunderile neautorizate în anumite spații cât și pentru a ține evidența persoanelor care au (sau nu) acces în anumite încăperi.

Sistemul de control electronic al accesului constă în utilizarea de către persoanele agreate de carduri de acces (cartele de proximitate, tag-uri de acces) sau introducerea unui COD PIN prin intermediul unor tastaturi, respectiv autentificarea cu ajutorul cititoarelor de amprentă sau a cititoarelor de iris.

Dacă firma Dvs. dispune de un număr mare de angajați și doriți controlul riguros al personalului în anumite zone de acces și/sau evidența acestora – în format electronic, prin intermediul unui soft specializat – vă recomandăm introducerea unui sistem electronic de pontaj și control al accesului.

Pentru o bună gestionare a căilor de acces, sistemele de control pe care le oferim reprezintă soluția ideală pentru firmele care doresc controlul personalului angajat. Este recomandată interconectarea la sistemul de control acces cu un sistem de supraveghere video a căilor de acces.

Un sistem de control acces poate fi compus din:

 • Cititor de cartelă, card sau tag de proximitate
  Citirea cartelei de proximitate se face prin simpla apropiere a acesteia de cititor. Cititorul și cartela de proximitate nu au timp de viață limitat. Problemele de funcționare nu pot interveni teoretic la acest tip de sistem decât prin eventualitatea distrugerii fizice a card-ului (tag-ului) de proximitate sau a cititorului.
 • Tastatura de acces
  Este elementul clasic al unui sistem de securitate, care permite introducerea unui cod PIN (combinație dintr-un anumit număr de cifre). Se folosește independent sau în conjuncție cu un cititor de cartelă pentru a spori gradul de securitate.
 • Cititor de amprente sau iris
  Prin memorarea și compararea în baza de date a amprentelor sau a irisului utilizatorilor de sistem, acesta poate gestiona accesul persoanelor în zonele controlate.
 • Cititor de cartelă magnetică
  În acest caz, citirea cartelei magnetice se face prin trecerea acesteia prin fanta cititorului, respectiv prin fața capului magnetic de citire. Citirea cartelei magnetice presupune un contact fizic între cartelă și capul de citire, iar din acest motiv viața cartelei și a capului de citire este limitată. Acest tip de sistem de control al accesului este folosit în general în sistemul hotelier.
 • Yala electromagnetică – electromagnet (magnalock)
  Reprezintă elementul de control pentru blocarea/deblocarea ușilor de access.

Sunt sisteme complementare celor de detecție și avertizare împotriva efracției.

Dacă doriți confort și siguranță în ceea ce privește accesul către propietatea Dvs., aveți nevoie de un sistem interfon sau videointerfon. În concordanță cu standardele noi de viață și cu o evaluare realistă a riscului pe care îl presupune proprietatea, puteți opta pentru a controla accesul în imobil prin unul dintre aceste sisteme. Prin varietatea modelelor și a notei moderne pe care o aduc sistemele de interfonie sau videointerfonie, acestea pot fi integrabile oricărui spațiu, mărindu-i astfel confortul și contribuind prin utilitatea lor la siguranța Dvs.

Cu ajutorul unui sistem interfon aflați instantaneu cine vă vizitează, puteți comunica cu persoana aflată în afara proprietății Dvs., iar prin intermediul unui sistem videointerfon aveți în plus posibilitatea de a viziona persoana care vă apelează.

Designul atractiv al videointerfonului îl face dorit în orice decor iar imaginea video color redată va ajuta la identificarea persoanei care dorește accesul la proprietatea Dvs.

Sistemele interfon și videointerfon se compun din:

 • Postul de exterior 
  Este cel prin intermediul căruia se crează comunicarea audio / video cu persoana ce solicită accesul spre proprietatea Dvs. Acesta se instalează de obicei în imediata apropiere a ușii principale de acces spre imobil. 
  Posturile de exterior pot fi de tip îngropat sau aplicat, prevăzute cu unul sau mai multe butoane de acces, respectiv pentru apelarea uneia sau mai multor familii ce locuiesc în același imobil.
 • Carcasa pentru camera video 
  Se folosește pentru instalarea camerei video la exteriorul obiectivului, pentru asigurarea unor condiții optime de funcționare și protejare a camerei video de factorii externi – apă, praf, temperaturi înalte sau scăzute, etc.
  Poate fi prevazută cu sistem de încalzire-răcire a camerei și lentilei video.
 • Postul de interior 
  Crează comunicarea audio/video cu persoana din exteriorul clădirii și se instalează în funcție de opțiunile beneficiarului. Poate fi de tip mobil sau fix, model pentru fixarea pe perete, pentru birou, etc. 
  Poate comunica numai cu postul exterior sau cu alte posturi interioare conectate în același sistem (intercomunicație). 
  Este prevăzut cu un buton pentru acționare a yalei electromagnetice, respectiv pentru deschiderea porții sau a ușii principale de acces.
 • Yala electromagnetică
  Se instalează la poarta sau ușa principală de acces spre imobilul beneficiarului, pentru acționarea deschiderii acesteia de la postul de interior. Poate fi de tip îngropat sau aplicat.

În faţa sistemului de automatizare, seturile de porți culisante şi batante sunt egale. Indiferent de natura construcției porților, dacă sunt confecționate din fier forjat, PVC, lemn sau alte materiale, putem facilita controlul lor cu ajutorul unui sistem de automatizare electronic, astfel încât să te poţi bucura de confortul acționării acestora de la distanță.

În ceea ce privește condiționarea accesului cu barieră pentru traficul auto, acesta este destinat accesului în zone și drumuri private, în parcările rezidențiale ale sediilor de companii sau instituțiilor.

Oricare dintre aceste sisteme de automatizare au în componență echipamente precum: un motor controlat electronic, un panou de comandă interior și/sau exterior, brațe, foto-celule și lampă semnalizatoare, putând fi ideal completate de sistemul de acces videointerfon.

Pentru accesarea sistemelor de automatizare se pot folosi telecomenzi individuale, card-uri sau tag-uri de access, telefon mobil, tabletă sau laptop.