Legislație

Normele legislative după care ne conducem activitatea sunt următoarele:

 1. Legea 333/2003 – privind pază obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.
 2. HG 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice şi documentelor prevăzute la art. 69 din Legea 333/ 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.
 3. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.16/2005 pentru modificarea lit. h) a art.17 din Legea 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 333/2002 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.
 4. Legea 295 / 2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor.
 5. HG 130 /2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor.
 6. Legea 90 / 12.07.1996 “Legea protecţiei muncii’’.
 7. Norme generale de protecţia muncii – 2002
 8. Ordinul Ministrului MMPS nr. 187 din 15.04.1998 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comitetului de Securitate şi Sănătate în Muncă”.
 9. Ordinul Ministrului de Interne nr. 775/1998 pentru aprobarea “Normelor generale de prevenire şi stingere a incendiilor”.
 10. Codul muncii
 11. Legea 545/2004 privind atacurile teroriste.